Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Kulturmiljöer i renskötselområdet

Vem kan få stöd?

Det här kan du få stöd för

Så här mycket kan du få i stöd

Tänk på det här

Sök stödet i vår e-tjänst

Sametinget prioriterar och handlägger din ansökan

Begär skriftligt besked innan du påbörjar din miljöinvestering

Du behöver bifoga underlag till din ansökan

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar miljöinvesteringen

Ansökan om utbetalning

Redovisa miljöinvesteringens utgifter och intäkter separat

Spara handlingar om offentlig upphandling

När får du pengarna?

Din miljöinvestering ska finnas kvar minst 5 år

Lämna underlag för uppföljning och utvärdering

Har du frågor?

Fråga oss via webben