Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Stöd för att genomföra ett innovationsprojekt

Vem kan få stöd?

De här utgifterna kan du få stöd för

De här utgifterna kan du inte få stöd för

Tänk på det här inför ansökan

Du söker stödet i vår e-tjänst

Jordbruksverket bedömer din ansökan

Kommande bedömningsmöten

Resultatet av projektet ska spridas

Tänk på det här under projektgenomförandet

Särredovisa projektets utgifter och intäkter

Särskilda regler för redovisning mellan samarbetspartner i ett innovationsprojekt

Så här ska ni redovisa kostnader

Spara handlingar om offentlig upphandling

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Ansökan om utbetalning

Fråga oss via webben