Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Stöd för att genomföra ett innovationsprojekt

Vem kan få stöd?

De här utgifterna kan du få stöd för

De här utgifterna kan du inte få stöd för

Tänk på det här

Du söker stödet i vår e-tjänst

Jordbruksverket bedömer din ansökan

Du ska sprida resultatet av projektet

Du ska särredovisa projektets utgifter och intäkter

Särskilda regler för redovisning mellan samarbetspartners i ett innovationsprojekt

Spara handlingar om offentlig upphandling

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Ansökan om utbetalning


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben