Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Konkurrensutsättning av inköpen i ditt projekt

Varför ska inköpen konkurrensutsättas?

Vilka inköp ska du konkurrensutsätta?

Undantag från konkurrensutsättning

Så här gör du en konkurrensutsättning

Ställ upp en anbudsförfrågan

En anbudsförfrågan ska innehålla följande delar:

Utvärderingskriterier i anbudsförfrågan

Exempel på hur poängsättning och viktning kan ställas upp. Viktningen av de olika kriterierna ska göras så att summan blir 100 %

Nr

Kriterium

Viktning

Leverantörs poäng inom område

Totalsumma inom område

  
    

Annonsera anbudsförfrågan i en nationell databas för upphandlingar

Intresseanmälan före anbudsinlämning

Upprätta ett öppningsprotokoll när anbuden öppnas

Utvärdera anbuden och upprätta ett utvärderingsprotokoll

Upprätta och skicka ut ett utvärderingsprotokoll

Skriva kontrakt eller avtal

Inköp på ett enklare sätt

Avbryta inköpsprocessen

Konkurrensutsätt försäljningen av ditt projekt

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Mer information

Kontakt

   
Fråga oss via webben