Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Underlag och bilagor att skicka in

Vart och hur ska du skicka dina underlag?

Sortera dina underlag

Underlag och bilagor att skicka in

  • Försättsblad (finns under Mer information)
  • Utdrag ur din bokföring som visar att du har särredovisat ditt projekt eller din investering.
  • Kopior av fakturor, som du redovisat i utgiftssammanställningen, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till. Du behöver också skicka in exempelvis kvitton, biljetter, inbjudningar och närvarolistor som styrker olika utgifter.
  • Betalningsbevis som visar att utgifterna är betalda. Om du har fått beslut om undantag från kravet på betalningsbevis räcker det att du har intygat att alla utgifter är betalda i ansökan om utbetalning. Undantag kan endast organisationer med central ekonomifunktion och myndigheter få.
  • Underlag för utgifter för personal i form av kopior av lönespecifikation och anställningsavtal samt beräkning av timlön och projektdagbok.
  • Underlag för offentlig resurs. Om resursen är i form av arbete krävs samma underlag som för utgifter för personal. Om resursen är material kan du styrka värdet genom värderingsintyg av oberoende värderare, kopior på fakturor eller prislista.
  • Upphandlingsunderlag som visar om du är upphandlingsskyldig eller inte. Om du är upphandlingsskyldig och myndigheten begär det ska du skicka in underlag som visar att du har upphandlat upptagna utgifter på ett korrekt sätt.
  • Inbetalningsbevis för finansiering som visar hur mycket pengar du har fått in till ditt projekt eller din investering från annan part.
  • Övriga bilagor som din myndighet kräver för handläggning av din ansökan om utbetalning.

Underlag och bilagor vid upphandling

Underlag vid konkurrensutsättning - bredband