Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Kontroller och avdrag

Du kan få avdrag på stödet

  • Du har sökt för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
  • Du har tagit upp utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan exempelvis vara utgifter som du har haft innan du skickade in din ansökan om stöd.
  • Du har inte följt de villkor som finns.
  • Du har skickat in din ansökan för sent. Om du ansöker om utbetalning försent kommer du bara att få ut hälften av det stödberättigande beloppet. Om du ansöker om utbetalning mer än 14 dagar försent kommer du inte få någon utbetalning.
  • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket leder till att du inte kan uppnå syftet med stödet.
  • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.

Extra avdrag på stödet

Ditt stöd kan minska

Vi arbetar med bedrägeribekämpning

Jordbruksverket rapporterar ärenden till OLAF


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben