Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Fakturor och betalningsbevis

 • Att fakturan tillhör ditt projekt eller din investering. Fakturan ska vara adresserad direkt till den som söker stöd.
 • Vem som tagit emot betalningen.
 • Vilket nummer för underlaget som du har registrerat i e-tjänsten för ansökan om utbetalning.
 • Vilket fakturanummer fakturan har.
 • Vilket fakturadatum fakturan har.
 • Tydligt i en specifikation vad du har köpt eller betalat för.
 • Totalt belopp för fakturan, exklusive och inklusive moms.
 • Om företaget har F-skattsedel/Fa-skattsedel (om fakturan avser köpt tjänst).

Markera beloppet du söker utbetalning för

Redovisa kreditfakturor som minuspost

Internfakturor

Avbetalningsköp

 • En kopia av avbetalningskontraktet där det framgår vad du har köpt. Pris exklusive moms samt perioden för avbetalning och avbetalningsvillkor ska framgå.
 • Kopia på underliggande fakturor för kreditinstitutets köp av varan från leverantören, som utgör underlag för avbetalningskontraktet.
 • Utdrag ur företagets anläggningsregister eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.
 • Kopia på första avbetalningens faktura och tillhörande betalningsbevis.

Följesedlar

Betalningsbevis

 • Betalningsdatum
 • Betalt belopp
 • Fakturanummer
 • Vem som har betalat och vilket konto pengarna har dragits från.
 • Att betalningen är genomförd. Omgående betalning räknas inte som en genomförd betalning.
 • Att du har betalat beloppet till samma plusgiro-, bankgiro- eller kontonummer som står på fakturan. Om du betalar till ett annat nummer än det som står på fakturan, ange varför.

Undantag om kravet på betalningsbevis

Fråga oss via webben