Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Enhetskostnad, fast ersättning och klumpsumma

Redovisa under rätt utgiftstyp

Utgiftstyper

Investering

Naturvårdsbränning

Våtmark

Rensa kulturmiljö

Natur och kulturmiljö

Ädellöv och lövrik skog

Rensa stenmur

Bilda innovationsgrupp - EIP

Startstöd

Engångsröjning av betesmark

Stängsel mot rovdjur

Reglerbar dränering

Enhetskostnader för fleråriga energigrödor

Enhetskostnader för leder och stigar