Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Enhetskostnad, fast ersättning och klumpsumma

Redovisa under rätt utgiftstyp

Utgiftstyper

Investering

Naturvårdsbränning

Våtmark

Rensa kulturmiljö

Natur och kulturmiljö

Ädellöv och lövrik skog

Rensa stenmur

Bilda innovationsgrupp - EIP

Startstöd

Engångsröjning av betesmark

Stängsel mot rovdjur

Reglerbar dränering

Enhetskostnader för fleråriga energigrödor

Enhetskostnader för leder och stigar


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben