Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Adresslista länsstyrelser och andra myndigheter

Adresslista för brev som gäller projekt- och företagsstöd

Länsstyrelse

Postadress

Telefon

Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län
Landsbygd/Fiske
371 86 Karlskrona

010-224 00 00

Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 23, Box 204
826 25 Söderhamn

010-225 00 00

Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
FE 24, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 90 00

Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
FE 25, Box 204
826 25 Söderhamn

010-225 10 00

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län
FE 26, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 30 00

Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län
FE 27, Box 204
826 25 Söderhamn

010-225 30 00

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län
FE 28, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 60 00

Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmars län
FE 29, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 80 00

Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län
FE 30, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 70 00

Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län
FE 31, Box 204
826 25 Söderhamn

010-225 50 00

Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län
FE 32, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 10 00

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län
FE 33, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 10 00

Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län
FE 34, Box 204
826 25 Söderhamn

010-22 34 000

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 35, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 30 00

Värmland

Länsstyrelsen i Värmlands län
FE 36, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 70 00

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbottens län
FE 37, Box 204
826 25 Söderhamn

010-225 40 00

Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrlands län
FE 38, Box 204
826 25 Söderhamn

0611-34 90 00

Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län
FE 39, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 90 00

Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 40 00

Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län
FE 41, Box 204
826 25 Söderhamn

010-224 80 00

Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötlands län
FE 42, Box 204
826 25 Söderhamn

010-223 50 00

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten
FE 48, Box 204
826 25 Söderhamn

010-698 60 00

Jordbruksverket,
Stöd och utbetalning inom havs- och fiskeriprogrammet

Jordbruksverket
FE 43, Box 204
826 25 Söderhamn

036-15 50 00

Jordbruksverket,
Stöd och utbetalning inom landsbygds-programmet

Jordbruksverket
FE 46, Box 204
826 25 Söderhamn

 036-15 50 00

Jordbruksverket,
Stöd och utbetalning inom lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 Söderhamn

036-15 50 00

Jordbruksverket, Ansökan om undantag på kravet på betalningsbevis

Jordbruksverket
FE 50, Box 204
826 25 Söderhamn

036-15 50 00

Sametinget

Sametinget
FE 44, Box 204
826 25 Söderhamn

0980-780 30

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen
FE 45, Box 204
826 25 Söderhamn

036-359 300

Tillväxtverket

Tillväxtverket
FE 49, Box 204
826 25 Söderhamn

08-681 91 00
Fråga oss via webben