Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Projektstöd för produktions- och saluföringsplaner

Vem kan söka stödet?

Det här kan du få stöd för

Villkor för stödet

Särredovisa dina utgifter och intäkter

Så mycket kan du få i stöd

Så här söker du

Skicka in ansökan innan du påbörjar investeringen

Ansökningarna rangordnas med kriterier

Ansökningarna handläggs i omgångar

Du ska behålla din investering i 5 år

Sälj investeringen om du inte ska använda den efter projektets slut

Ansök om ändring av ditt beslut om du vill ändra projektet

Ansökan om utbetalning

När betalas stödet ut?

Din investering eller ditt projekt kontrolleras

Fråga oss via webben