Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Kontroll och tillsyn – stöd till privata aktörer

Vem kan söka stödet?

Det här kan du få stöd för

Villkor för stödet

Särredovisa dina utgifter och intäkter

Så här mycket kan du få i stöd

Så här söker du

Skicka in ansökan innan du påbörjar investeringen

Ansökningarna rangordnas med kriterier

Ansökningarna handläggs i omgångar

Din investering ska finnas kvar minst 5 år

Ansök om ändring av ditt beslut om du vill ändra investeringen

Ansökan om utbetalning

När betalas stödet ut?

Din investering eller ditt projekt kontrolleras

Fråga oss via webben