Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Stöd till regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Vem kan söka stödet?

Stödavgränsningar

Så mycket kan du få i stöd

Så här söker du

Ansökningarna rangordnas med kriterier

Ansök om ändring av ditt beslut om du vill ändra projektet

Ansökan om utbetalning

Fråga oss via webben