Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

Nya pengar har tillförts det här stödet

Det här kan du få stöd för

Vem kan söka stödet?

Villkor för stödet

Särredovisa dina utgifter och intäkter

Så här mycket kan du få i stöd

Skicka in ansökan innan du påbörjar investeringen

Så här söker du

Ansökningarna rangordnas med kriterier

Ansökningarna handläggs i omgångar

Du ska behålla din investering i 5 år

Sälj investeringen om du inte ska använda den efter projektets slut

Ansök om ändring av ditt beslut om du vill ändra projektet

Ansökan om utbetalning

När betalas stödet ut?

Din investering eller ditt projekt kontrolleras

Fråga oss via webben