Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

Vad kan du få stöd för?

Vem kan söka stödet?

Villkor

Särredovisa dina utgifter och intäkter

Hur stort är stödet?

Skicka in ansökan innan du påbörjar investeringen

Ansöka om stödet

Ansökningarna rangordnas med kriterier

Ansökningarna handläggs i omgångar

Du ska behålla din investering i 5 år

Sälj investeringen om du inte ska använda den efter projektets slut

Ansök om ändring av ditt beslut om du vill ändra projektet

Ansökan om utbetalning

När betalas stödet ut?

Din investering eller ditt projekt kontrolleras


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben