Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Indirekta kostnader

Informationen på den här sidan gäller dig som har fått ett beslut om stöd i form av faktiska utgifter.

Så här räknar du ut dina indirekta kostnader

För att räkna fram din indirekta kostnad i procent gör du följande

För att räkna fram din indirekta kostnad i kronor gör du följande

  • Summera dina konton de senaste tre åren som berör indirekta kostnader.
  • Dela summan med tre
  • Summera antalet timmar för de tre senaste åren, för den personal som inte ingår i indirekta kostnader.
  • Dela summan med tre
  • För att sedan komma fram till kronor delar du den framräknade summan för indirekta kostnader med den framräknade summan för arbetade timmar

Det här är indirekta kostnader

Styrning och ledning

Personalstöd

Lokalkostnader och dylikt som används av projektets personal

Reception, kontorsservice och telekommunikation

Registratur och arkivering

Övriga indirekta kostnader

Fråga oss via webben