Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.3.0.R Tid: 20170113-0819

Om du tar över ett företag

Ska du ta över ett åtagande för en miljöersättning eller en ersättning för ekologisk produktion?

Det här bör du tänka på om du tar över innan du har skickat in din SAM-ansökan


Använd bara blanketten om du ska ta över ett pågående åtagande för miljöersättning eller ersättning för ekologisk produktion

Om du bara ska ta över mark men inga åtaganden

Det här bör du tänka på om du tar över efter att du har skickat in din SAM-ansökan


Använd alltid blanketten

Det här gäller vid övertagande av del av företag

Det här gäller vid övertagande av helt företag

Är du ung och ska ta över en SAM-ansökan?

Mer att tänka på vid övertagande

Du tar över eventuella fel och brister

Stödrätter förs över separat

Andra övertagandeblanketter för vissa stöd

Kontakt