Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Grödkoder 2017

De här grödkoderna behöver du tänka lite extra på

6, blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage

17, fågelåker

43, bönor övriga

49, Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning

50, slåtter- och betesvall på åker

51, 1-2-årig slåtter- och betesvall på åker

52, betesmark (inte åker)

53, slåtteräng (inte åker)

55 och 61, fäbodbete

57, slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork)

58, gräsfrövall (1-årig)

59, gräsfrövall (flerårig)

62, Klöverfrövall

63, Energigräs

66, anpassade skyddszoner

69, mångfaldsträda

77, skyddszon

80, grönfoder

89, mosaikbetesmark

90, gräsfattiga marker

95, betesmark och slåtteräng under restaurering

96, mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker

Grödkoder för förgröningsstödet

Kontakt