Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.3.0.R Tid: 20170113-0819

Grödkoder 2016

De här grödkoderna behöver du tänka lite extra på

6, blandningar av baljväxter eller klöver till grönfoder/ensilage

17, fågelåker

43, bönor övriga

52, betesmark (inte åker)

53, slåtteräng (inte åker)

55 och 61, fäbodbete

66, anpassade skyddszoner

69, mångfaldsträda

77, skyddszon

89, mosaikbetesmark

90, gräsfattiga marker

95, betesmark och slåtteräng under restaurering

96, mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker

Slåtter- och betesvall på åker

50, slåtter- och betesvall på åker

49, Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning

51, 1-2-årig slåtter- och betesvall på åker

57, slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork)

58, gräsfrövall (1-årig)

59, gräsfrövall (flerårig)

62, Klöverfrövall

Grödkoder för förgröningsstödet

Kontakt