Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Projektstöd för projekt inom


klimat och förnybar energi

Du kan få projektstöd för projekt inom


förnybar energi och klimat!


Landsbygdsprogrammet har förstärkts med en speciell pott med pengar som ska användas för att stödja projekt som kan bidra till att:
  • öka produktion och användning av förnybar energi
  • minska klimatpåverkan från jordbruket
  • underlätta jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat
Projekt inom förnybar energi kan till exempel handla om att hitta lösningar för att minska kostnader i produktionen av bioenergi. Det kan också röra sig om utveckling eller demonstration inom produktion, förädling och distribution av förnybar energi.
 
Projekt inom klimat kan till exempel handla om utbildning och rådgivning, effektivare energianvändning, utveckling av energisnålare utrustning eller utveckling av produktionsmetoder så att utsläppen av växthusgaser minskar. Det kan också handla om att anpassa en verksamhet till ett förändrat klimat.

Finns det villkor och vem kan söka? 


För projektstöd gäller att resultatet av projektverksamheten ska komma många till del och inte enbart gynna ett enskilt företag. Privatpersoner, organisationer, företag, kommuner och ekonomiska föreningar som bedriver projekt på regional eller nationell nivå kan söka stöd.

Om du planerar att investera i ditt eget företag så kan du söka företagsstöd. Du ska då ta kontakt med din länsstyrelse.

Hur ska du söka och när?

 


För regionala projekt gäller att projektverksamheten bara kan genomföras i just den specifika regionen. För projekt på regional nivå finns pengar att söka hos din länsstyrelse.

Om projektets resultat kan användas och komma till nytta var som helst i landet är det ett projekt av nationell karaktär. Stöd för nationella projekt söker du hos Jordbruksverket.
 
Du kan söka projektstöd när som helst under året. Av praktiska skäl kan Jordbruksverket ibland välja att göra speciella utlysningar av nationella projektstöd. Då anger vi ett sista ansökningsdatum för att få in och kunna behandla inkomna ansökningar mera samlat.  Det kan bli flera utlysningar under ett år.
 

Om regionala strategier och vilka projekt som prioriteras


Varje län har en egen regional strategi där man anger vilka mål man har för regionen och vilka verksamheter man vill satsa på. De regionala strategierna hittar du på respektive läns webbplats. För projekt av nationell karaktär har Jordbruksverket tagit fram en strategi som visar vad Jordbruksverkets vill uppnå med nationella projekt och om hur vi prioriterar. Du hittar strategin till höger.
 
När det gäller projekt inom klimat och förnybar energi kommer Jordbruksverket att prioritera projekt inom följande områden:
  • Klimatnytta - projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser
  • Energieffektivisering - projektet bidrar till en bättre eller minskad användning av energi
  • Förnybar energi - projektet stimulerar en ökad produktion eller användning av förnybar energi
  • Anpassning - projektet förbereder jordbruket för ett förändrat klimat
  • Mervärden - förnybar energi eller klimatprojekt som också bidrar till en bättre miljö och är till nytta för samhället
  • Kunskap - projektet bidrar till att öka kunskap och sprida kunskap inom minskad klimatpåverkan eller förnybar energi
  • Utveckling - projektet främjar utveckling av tekniker, metoder eller produktionssystem 


Har du frågor?


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Hans Karlsson eller Lena Niemi Hjulfors. Du kan också nå dem på telefon 036-15 50 00 (växel).

Kontakt

Kontakta din