Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-03-09

Nyhetsbrev nr 5, 2012

  • Bara tre veckor kvar!
  • Tips på några bra länkar för SAM-ansökan
  • Har du fler stödrätter än du behöver för årets ansökan?
  • Checklistor till hjälp för dig som har miljöersättning eller kompensationsbidrag
  • Fel om miljöskyddsåtgärder i broschyren Nyheter och översikt 2012

Bara tre veckor kvar!


Nu är det dags att sätta igång med årets SAM-ansökan om du inte redan gjort det. Senast den 29 mars ska SAM-ansökan för 2012 ha kommit in till länsstyrelsen. Veckan innan sista ansökningsdag är det vanligtvis många lantbrukare som använder SAM Internet. Då kan du uppleva att SAM Internet är lite långsammare. Gör därför din ansökan i SAM Internet redan i dag.
 
Tänk också på att du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 29 mars för att kunna få gårdsstöd. Stödrätterna måste finnas i den region där marken ligger.
 
29 mars är också sista dag att
  • söka nya åtaganden för miljöersättningar och för att öka åtaganden som du har sedan tidigare.
  • att ta emot stödrätter från någon annan lantbrukare om du har mindre än 4 stödrätter och vill ha gårdsstöd för 2012.
  • söka stödrätter ur den nationella reserven.
  • ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering.
  • söka miljöersättning för hotade husdjursraser. 

Tips på några bra länkar för SAM-ansökan


Här hittar du några länkar till viktig information som rör årets SAM-ansökan.
 
Allmän information om SAM-ansökan Information om SAM Internet Har du frågor?
Om du har frågor om stöden eller om hur du gör din SAM-ansökan i SAM Internet ska du vända dig till din länsstyrelse. Kontaktuppgifter till länsstyrelsen hittar du längst ner på den här sidan.
 

Har du fler stödrätter än du behöver för årets ansökan?


Har du fler stödrätter för gårdsstöd än vad du kommer att behöva för årets ansökan? Tänk på att du måste använda varje stödrätt minst en gång vartannat år för att få behålla den. Du använder en stödrätt genom att du får gårdsstöd utbetalt för den. Om du har för många stödrätter kan du göra något av följande för att du inte ska drabbas av indragning:

Du kan sälja stödrätter till en annan lantbrukare
Om du säljer stödrätter måste du också göra en överföring hos Jordbruksverket för att stödrätterna ska stå registrerade på rätt person hos oss. Nu finns det en ny tjänst där du kan föra över stödrätter direkt på vår webbplats. Tjänsten är en del av Mina sidor och du behöver e-legitimation för att kunna logga in. Om du för över stödrätter på webben minskar risken för fel och överföringen blir klar direkt. Läs mer om överföring av stödrätter.

Du kan ge din konsult fullmakt att föra över dina stödrätter. Du ger fullmakt genom att gå in på Mina sidor eller genom att använda blanketten Fullmakt — E-tjänsterlänk till annan webbplats. Om du tidigare har gett din konsult fullmakt för andra e-tjänster hos Jordbruksverket så måste du komplettera fullmakten för att konsulten även ska kunna föra över stödrätter på webben. Du behöver inte förnya en fullmakt som ska gälla samma tjänster som du tidigare gett fullmakt för.

Du kan se till att varje stödrätt används minst en gång vartannat år
Du kan också se till att du använder olika stödrätter varje år när du söker gårdsstöd, så att inte några stödrätter blir oanvända två år på rad. Om du inte gör något aktivt val används stödrätterna automatiskt i värdeordning, den med högst värde används först. Om du vill ändra på detta gör du det i SAM Internet, under fliken Övriga uppgifter.
 

Checklistor till hjälp för dig som har miljöersättning eller kompensationsbidrag


Nu finns det checklistor för kompensationsbidraget och för miljöersättningarna Checklistorna är en vägledning för vad du måste göra för att få pengar. Om det finns fler villkor måste du själv hålla koll på dem. Det finns till exempel tvärvillkor som du måste följa. Du hittar checklistorna under varje miljöersättning under rubriken Villkor. Här hittar du checklistan för kompensationsbidragetlänk till annan webbplats.

Fel om miljöskyddsåtgärder i broschyren Nyheter och översikt 2012


Det har blivit ett fel i tabellen på sidan 15 i broschyren Nyheter och översikt 2012. Tabellen handlar om hur mycket pengar du får i miljöersättning om du har ett åtagande för miljöskyddsåtgärder som du gick in i före år 2010. I tabellen står det att om du har 301 hektar eller mer så får du 50 kronor för varje hektar om du har fast ersättning. Det är fel, det ska vara 0 kronor.
 
Hur mycket pengar du får varierar beroende på om du år 2010 valde rörlig ersättning eller inte. Här är den rätta tabellen för dig som gick in i ett åtagande före år 2010:
Så här mycket pengar får du för miljöskyddsåtgärder

Antal hektar

Fast ersättning

Rörlig ersättning

0-50 185 kronor för varje hektar 220 kronor för varje hektar
51-300 75 kronor för varje hektar 90 kronor för varje hektar
301 och uppåt 0 kronor för varje hektar 50 kronor för varje hektar
Gick du in i ett nytt åtagande år 2010 eller 2011?
Om du gick in i ett nytt åtagande år 2010 eller 2011 har du inte valt om du vill ha rörlig ersättning eller fast ersättning. Då får du så här mycket pengar i miljöersättning:
Så här mycket pengar får du om du gått in i nytt åtagande år 2010 eller 2011

Antal hektar

Fast ersättning

0-50 250 kronor för varje hektar
51-300 100 kronor för varje hektar
301 och uppåt 50 kronor för varje hektar

Har du frågor?


Ring din länsstyrelse om du har frågor om gårdsstöd, miljöersättningar,
regionala stöd, stöd till företags- och landsbygdsutveckling,
stöd för kvalitetscertifiering och SAM Internet.

Adresslista till länsstyrelserna

Ring Jordbruksverket på telefonnummer 0771-223 223 om du har frågor
om stödrätter, handjursbidrag, stöd till mervärden i jordbruket, djurmärkning,
journalföring och rapportering av djur och mjölkkvoter.