Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Nyheter om stöd

 • 2018-04-16

  Pengar att söka till projekt inom miljö, klimat och energi


  Jordbruksverket utlyser 18 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för energieffektiva jordbruk och arbete med miljö- och klimatfrågor. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet och syftet är att stärka landsbygden genom att utveckla jordbruket på ett hållbart sätt.
 • 2018-04-06

  46 miljoner till företag och projekt på landsbygden


  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 46 miljoner kronor. Utbetalningen omfattar slututbetalningar för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt andra stöd.
 • 2018-04-03

  25 miljoner kronor för att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin    


  Under våren utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Utlysningen är en del av Jordbruksverkets regeringsuppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben