Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Nyheter om stöd

 • 2018-03-20

  Dags att söka pengar för bekämpning av mygg


  Jordbruksverket utlyser 3,3 miljoner kronor för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Det omfattar både stöd för bekämpning och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg.
 • 2018-03-16

  68 miljoner till företag och projekt på landsbygden


  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 68 miljoner kronor. Utbetalningen omfattar slututbetalningar för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt andra stöd.
 • 2018-03-15

  Kravet på aktiv jordbrukare tas bort


  Sedan 2015 finns det regler som gör att en del företag och personer inte har kunnat få vissa jordbrukarstöd. Det gäller företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar. Jordbruksverket kallar detta villkoret för krav på aktiv jordbrukare. Regeringen har beslutat att kravet på aktiv jordbrukare ska tas bort ur regelverket för jordbrukarstöd redan från 2018.
 • 2018-03-07

  Sockerbetsodlare kan få pengar tillbaka


  Svenska betodlare och sockerföretag kan få tillbaka 25 miljoner kronor. Återbetalningen rör odlare som levererade sockerbetor till företaget Danisco AB (idag Nordic Sugar AB) under de två åren 1999/2000 och 2000/2001.
 • 2018-03-07

  Blommande träda införs som ny ekologisk fokusareal i förgröningsstödetFråga oss via webben