Utskrift från Jordbruksverket
2 mars 2015
Du är här:

Mjölkkvoten visar hur mycket mjölk du får leverera

Mjölkkvoten är den mängd mjölk i kilo som en mjölkproducent får leverera under ett kvotår utan att riskera att få betala en tilläggsavgift. Kvoten är uppdelad i leveranskvot och direktförsäljningskvot.
  • Leveranskvoten är den mjölk du levererar till ett mejeri. Till höger finns en lista över godkända mejerier.
  • Direktförsäljningskvoten är den mjölk du säljer eller skänker direkt till konsumenter. Även mjölkprodukter som du säljer eller skänker direkt till konsumenter ingår i direktförsäljningskvoten.  

Varför är mjölken kvoterad?


Länderna i EU har kommit överens om hur mycket mjölk de tillsammans ska producera på ett år och hur mycket varje land ska svara för. Kvoteringen ska reglera att inte för mycket mjölk produceras i de olika länderna.

Varje land inom EU har en total kvot, landskvot. Sveriges landskvot är drygt 3,4 miljoner ton i leveranskvot och 4 000 ton i direktförsäljningskvot per kvotår.

Två regioner


Sverige är indelat i två geografiska regioner för mjölkkvoter.
  • Stödområde 1, 2a, 2b och 3 tillhör kvotregion 1.
  • Övriga landet tillhör kvotregion 2.
Du som hör till region 1 har möjlighet att söka nationellt stöd för mjölk. Mer information finns under rubriken Nationellt stöd till höger.

Producenter med leveranskvot kan bara föra över kvot inom den region de tillhör medan producenter med direktförsäljningskvot kan föra över kvot mellan de två kvotregionerna.

Hur får jag en mjölkkvot?


Mjölkkvoten är knuten till fastigheten. Om du tar över en fastighet tar du även över fastighetens mjölkkvot. Om du arrenderar en fastighet måste du och fastighetsägaren komma överens om vem som har rätt att utnyttja kvoten. Du kan köpa kvot eller, under vissa omständigheter, få kvot.

Kvoten kan dras in


Det finns en nationell reserv som ingår i Sveriges landskvot. Den nationella reserven består bland annat av mjölkkvoter som dragits in från producenter som slutat med mjölkproduktion. Om du inte levererar någon mjölk till mejeri, skänker eller säljer något under ett kvotår dras din mjölkkvot in och hamnar i den nationella reserven. Du får inte betalt för kvoten.
Om du vill undvika att kvoten dras in till den nationella reserven bör du ansöka om att föra över kvoten på någon annan producent eller produktionsenhet. Läs mer under rubriken Ansökan om överföring av mjölkkvot.

Indragen kvot kan vara vilande


Om du fått din mjölkkvot indragen till den nationella reserven på grund av att du inte levererat eller sålt något under ett helt kvotår kan du ansöka om att ha kvoten vilande. Att ha kvoten vilande innebär att du kan återfå den om du åter börjar leverera. Läs mer under rubriken Vilande mjölkkvot som du hittar till vänster.
Senast uppdaterad: 2014-01-15