Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Du kan omvandla din mjölkkvot

Om dina leveranser eller din direktförsäljning förändras, finns möjligheten att begära att kvoten omvandlas. Det innebär att det ena slaget av kvot minskas för att du ska få mer kvot av det andra slaget. Du kan byta
  • från leveranskvot till direktförsäljningskvot
  • från direktförsäljningskvot till leveranskvot.
Du kan bara omvandla kvot om det finns kvantiteter i den nationella reserven av det kvotslag som du vill omvandla till.   
  

Omvandling en gång per år


Du kan bara omvandla kvot en gång per kvotår och bara den del av kvoten som du inte utnyttjat under det aktuella kvotåret. För att du ska kunna omvandla även den utnyttjade delen följande kvotår måste du skicka in en ny ansökan.
  • Du kan ansöka om omvandling under hela kvotåret. Använd blanketten Omvandling av mjölkkvot som finns till höger.
  • För att omvandlingen ska gälla för pågående kvotår ska ansökan ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 februari.

Omvandling av leveranskvot till direktförsäljningskvot


När du ska omvandla leveranskvot till direktförsäljningskvot måste du kunna visa att du i framtiden kan direktförsälja så stor kvantitet som den sökta kvoten. Du måste till exempel kunna visa intyg från en blivande köpare tillsammans med en beskrivning av din verksamhet. I beskrivningen ska du redogöra för
  • vilka produkter du tänker tillverka
  • hur mycket mjölk som beräknas gå åt
  • hur många mjölkkor du har.

Omvandling av direktförsäljningskvot till leveranskvot


När du ska omvandla direktförsäljningskvot till leveranskvot ska du meddela Jordbruksverket att du minskar eller upphör med direktförsäljning. Du ska även skicka med en sammanfattning över din direktförsäljning under kvotåret. Blankett för Sammanfattningen - direktförsäljning av mjölk finns till höger.

Tänk på att du måste vara ansluten till ett mejeri eller uppköpare för att få omvandla direktförsäljningskvot till leveranskvot. Du måste också ha ett leverantörsnummer från mejeriet eller uppköparen.

Kontakt