Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Leveranskvot - för dig som levererar mjölk till mejeri

När du levererar mjölk till ett mejeri ska du ha leveranskvot. Du kan skaffa kvot genom att
  • köpa kvot
  • överföra kvot i samband med arrende eller köp av fastighet
  • ansöka om tilldelning av kvot
  • omvandla direktförsäljningskvot till leveranskvot.

Så här ansöker du om tilldelning av leveranskvot


Den som börjar med mjölkproduktion kan tilldelas leveranskvot. Förutsättningen för att du ska få tilldelning är
  • att din gård är registrerad hos ett mejeri eller en uppköpare
  • att det finns tillgängliga kvantiteter i den nationella reserven.
Det är bara gårdar som inte har leveranskvot första gången de söker, eller som inte levererat någon mjölk före första tilldelningsåret, som kan tilldelas leveranskvot.

Leveranskvoten får inte minska någon gång under det kvotår som du tilldelas kvoten. Att kvoten minskar innebär att du säljer, flyttar, omvandlar eller på annat sätt för kvoten från produktionsenheten.

Om din kvot minskar under något av de två kvotår som följer sedan du fått kvoten dras hela eller delar av tilldelningen in till den nationella reserven utan att du får ersättning för det. Den del som dras in till den nationella reserven är den del som du inte har utnyttjat.

När du ansöker om tilldelning av leveranskvot ska du utgå ifrån hur mycket mjölk du levererat under det kvotår då du lämnar in din ansökan. Du kan högst få 400 000 kg per ansökningsår. Du kan söka tilldelning under tre kvotår i rad. Tilldelningen sker i slutet av kvotåret.

Du kan få extra tilldelning


Från och med kvotåret 2009/2010 till och med kvotåret 2013/2014 har du möjlighet att få extra tilldelning av kvot utan att ansöka om det. Sveriges landskvot höjs då med omkring 1 procent. Jordbruksverket delar ut kvot ur den nationella reserven till aktiva mjölkproducenter och aktiva direktförsäljare som är registrerade på en mjölkkvot den 1 april varje år under den här perioden. Hur stor tilldelning var och en får beror på hur stor kvot man har sedan tidigare. Under 100 kg delas inte ut.

Indragning av kvot


För att behålla din mjölkkvot måste du leverera mjölk varje år. En mjölkkvot som inte utnyttjas till någon del under ett helt kvotår dras in till den nationella reserven utan att du får någon ersättning.
Om du vill undvika att kvoten dras in till den nationella reserven bör du ansöka om att föra över kvoten på någon annan producent eller produktionsenhet. Läs mer under rubriken Ansökan om överföring av mjölkkvot.

Indragen kvot kan vara vilande


Om du fått din mjölkkvot indragen till den nationella reserven på grund av att du inte levererat eller sålt något under ett helt kvotår kan du ansöka om att ha kvoten vilande. Att ha kvoten vilande innebär att du kan återfå den om du åter börjar leverera. Läs mer under rubriken Vilande mjölkkvot som du hittar till vänster.

Kontakt