Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Direktförsäljningskvot - för dig som säljer mjölk och mjölkprodukter

När du säljer eller skänker mjölk direkt till konsument måste du ha direktförsäljningskvot. Det gäller även när du säljer eller skänker mjölkprodukter. Du kan skaffa direktförsäljningskvot genom att
  • köpa kvot
  • överföra kvot i samband med arrende eller köp av fastighet
  • ansöka om tilldelning av kvot
  • omvandla leveranskvot till direktförsäljningskvot.

Så ansöker du om tilldelning av direktförsäljningskvot


Du kan ansöka om tilldelning av direktförsäljningskvot under hela året. Använd blanketten Ansökan om direktförsäljningskvot som du skickar till Jordbruksverket. Blanketten finns till höger.

I din ansökan ska du meddela hur mycket mjölk eller mjölkprodukter du räknar med att sälja per år. Du måste kunna styrka din framtida försäljning med en beskrivning av din verksamhet. I beskrivningen ska du redogöra för vilka produkter du tänker tillverka och hur mycket mjölk som beräknas gå åt.

Vid varje tillfälle kan du söka som mest 10 000 kg kvot. Jordbruksverket behandlar ansökningar om direktförsäljningskvot i den ordning de kommer in. Förutsättningen för att du ska få den kvot du sökt är att det finns tillgänglig kvantitet i den nationella reserven.

Du kan få extra tilldelning


Från och med kvotåret 2009/2010 till och med kvotåret 2013/2014 har du möjlighet att få extra tilldelning av kvot utan att ansöka om det. Sveriges landskvot höjs då med omkring 1 procent. Jordbruksverket delar ut kvot ur den nationella reserven till aktiva mjölkproducenter och aktiva direktförsäljare som är registrerade på en mjölkkvot den 1 april varje år under den här perioden. Hur stor tilldelning var och en får beror på hur stor kvot man har sedan tidigare. Under 100 kg delas inte ut.

Indragning av kvot


För att behålla din mjölkkvot måste du sälja mjölk eller mjölkprodukter varje år. En mjölkkvot som inte utnyttjas till någon del under ett helt kvotår dras in till den nationella reserven utan att du får någon ersättning.
Om du vill undvika att kvoten dras in till den nationella reserven bör du ansöka om att föra över kvoten på någon annan producent eller produktionsenhet. Läs mer under rubriken Ansökan om överföring av mjölkkvot.

Indragen kvot kan vara vilande


Om du fått din mjölkkvot indragen till den nationella reserven på grund av att du inte sålt eller skänkt något direkt till konsument under ett helt kvotår kan du ansöka om att ha kvoten vilande. Att ha kvoten vilande innebär att du kan återfå den om du åter börjar leverera. Läs mer under rubriken Vilande mjölkkvot.

Du måste redovisa hur mycket du säljer


Du som har direktförsäljningskvot ska varje år redovisa till Jordbruksverket hur mycket mjölk och mjölkprodukter du sålt eller skänkt direkt till konsumenter. Om du inte sålt eller skänkt någon mjölk eller några produkter ska du även redovisa det till Jordbruksverket.

Redovisningen ska komma in till Jordbruksverket senast den 14 maj varje år. Använd blanketten Sammanfattning - direktförsäljning av mjölk 1 april-31 mars. Blanketten finns till höger.

Om Jordbruksverket inte får din sammanfattning i tid eller om den inte är komplett måste du betala förseningsavgift. Avgiften beräknas utifrån storleken på din kvot och antalet dagar du är försenad. Den är lägst 100 euro och högst 1 000 euro. Om du inte lämnat din sammanfattning senast den 1 augusti dras din direktförsäljningskvot in till den nationella reserven utan att du får betalt för den.

Observera att du måste spara handlingar för Jordbruksverkets kontroll av lagerbokföringen. Handlingarna ska sparas i 3 år. Du ska också föra register över den djurbesättning som används för din mjölkproduktion.

Kontakt