Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Miljöersättning för vallodling

Från och med 2014 kan du inte längre söka ett nytt åtagande för vallodling, men dina befintliga åtaganden gäller.

Du kan få ersättning om du odlar slåtter-, betes- eller frövall på åkermark. Syftet med ersättningen är att bidra till ett öppet och variationsrikt landskap. Vallodlingen bidrar också till att minska växtnäringsläckaget och erosionen från åkermark och till att begränsa användningen av växtskyddsmedel.

Få mer pengar om du har djur och odlar vall

Kontakt