Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.25.R Tid: 20151113-0942

Du kan kombinera flera miljöersättningar

Maximal ersättning när du kombinerar miljöersättningar

Länsstyrelsen räknar ut maximal ersättning

Begränsning för andra grödor


Hur mycket pengar du kan få som mest beror på vad du odlar. I exemplet ovan odlar lantbrukaren vall. För vall, skyddszoner och betsmarker är begränsningen 450 euro per hektar. För ettåriga grödor som spannmål, raps, proteingrödor, sockerbetor, grönsaker och potatis är begräsningen 600 euro per hektar. Det finns också grödor som har en begräsning på 900 euro per hektar och det är frukt- och bärodlingar, samt fleråriga energigrödor till exempel hybridasp och liknande.

Begränsning för hotade husdjursraser


Om du har miljöersättning för hotade husdjursraser kan du som mest få 200 euro per djurenhet. Det är den summan som vi använder när vi beräknar hur mycket pengar som du mest kan få i miljöersättning.

Begränsning för extra djuromsorg för suggor


Om du har ersättning för extra djuromsorg för suggor kan du som mest få 500 euro per djurenhet. Ersättningen för extra djuromsorg är en helt egen kategori, vilket innebär att andra ersättningar inte ingår i beräkningarna.

Undantag från maximal ersättning


Har du ditt brukningscentrum i stödområdena 1-3 gäller begränsningarna inte dig. I miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar kommer ersättning för särskilda värden och ersättning för kompletterande insatser och regionala kompletterande insatser att bli undantagna från begränsningen.

Här kan du se kartan över stödområden.PDF

Kontakt