Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet programperiod 2007-2013

Den här informationen gäller dig som har ett pågående åtagande från programperiod 2007-2013 och fortfarande söker utbetalning. Du kan inte längre söka nytt åtagande för denna miljöersättning.

Du kan få ersättning om du sköter värdefulla lämningar och miljöer på åkermark eller i anslutning till åkermark. Ersättningen finns för att bevara kulturhistoriskt värdefulla jordbruksmiljöer och för att bevara biologiskt rika småbiotoper och livsmiljöer.

Grusväg genom odlingslandskap.

Brukningsvägar är ett exempel på landskapselement som du kan få pengar för.

Foto: Mats Pettersson

Mer information

Kontakt