Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Från och med 2014 kan du inte längre söka ett nytt åtagande för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, men dina befintliga åtaganden gäller.

Du kan få ersättning om du sköter värdefulla lämningar och miljöer på åkermark eller i anslutning till åkermark. Du kan få ersättningen i hela landet. Ersättningen finns för att bevara kulturhistoriskt värdefulla jordbruksmiljöer och för att bevara biologiskt rika småbiotoper och livsmiljöer.

Grusväg genom odlingslandskap.

Brukningsvägar är ett exempel på landskapselement som du kan få pengar för.

Foto: Mats Pettersson

Kontakt