Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Den här informationen gäller dig som har ett pågående åtagande. Du kan få ersättning om du sköter värdefulla lämningar och miljöer på åkermark eller i anslutning till åkermark. Ersättningen finns för att bevara kulturhistoriskt värdefulla jordbruksmiljöer och för att bevara biologiskt rika småbiotoper och livsmiljöer.

Grusväg genom odlingslandskap.

Brukningsvägar är ett exempel på landskapselement som du kan få pengar för.

Foto: Mats Pettersson

Kontakt