Utskrift från Jordbruksverket
30 november 2015
Du är här:

Utbetalning

Du måste söka utbetalning varje år

Sista dag att söka

Hur hög är ersättningen?

Ersättning för miljöersättningen minskat kväveläckage per hektar och år

Åtgärd

Så här mycket pengar kan du få

Fånggröda 900 kronor för varje hektar
Vårbearbetning 500 kronor för varje hektar
Fånggröda och vårbearbetning på samma mark 1 600 kronor för varje hektar

När kommer utbetalningen?

Lägsta belopp är 1 000 kronor

Du kan bli återbetalningsskyldig  

Ersättning betalas ut så länge pengarna räcker

Har du tagit över ett åtagande från någon annan?

Senast uppdaterad: 2015-03-02