Utskrift från Jordbruksverket
30 april 2016
Du är här:

Utbetalning minskat kväveläckage programperiod 2007-2013

Du måste söka utbetalning varje år

Sista dag att söka

Så här mycket pengar kan du få

Ersättning för miljöersättningen minskat kväveläckage per hektar och år

Åtgärd

Så här mycket pengar kan du få

Fånggröda

900 kronor för varje hektar

Vårbearbetning

500 kronor för varje hektar

Fånggröda och vårbearbetning på samma mark

1 600 kronor för varje hektar

När kommer pengarna?

Minsta belopp för utbetalning

Du kan bli tvungen att betala tillbaka pengar

Jordbruksverket kan sänka ersättningen

Senast uppdaterad: 2016-02-05