Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Villkor för miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder

Varje år ska du göra en växtodlingsplan

Minst en gång ska du göra en växtnäringsbalans

Senast tredje året ska du ha gjort en markkartering

En gång per år ska du låta bestämma kväveinnehållet i flytgödseln

Du behöver ha en säker påfyllnings- och rengöringsplats för sprutan

Du ska använda en funktionstestad spruta

Varje år ska du dokumentera behovet av bekämpning

Du behöver ha kontrollrutor i din odling varje år

Så här många kontrollrutor ska du ha om du ogräsbekämpar

Gröda du bekämpar i

Antal rutor

Höstsäd 1 ruta
Vårsäd 1 ruta
Höstsäd och vårsäd 2 rutor
Så här många kontrollrutor ska du ha ytterligare om du svamp- och insektsbekämpar

Gröda

Antal rutor

Höstsäd 1 ruta
Vårsäd 1 ruta
Höstsäd och vårsäd 2 rutor

Varje år ska du lämna obesprutade kantzoner


I din stråsädesodling ska du varje år lämna en obesprutad kantzon längs skifteskanten. Inom denna kantzon får du inte sprida växtskyddsmedel. Kantzonen ger skydd åt djur och växter. Det är bra om kantzonen gränsar till känslig eller skyddsvärd omgivning, till exempel bäckar, öppna diken, åkerholmar eller naturliga betesmarker.

Den obesprutade kantzonen ska vara minst 6 meter bred och ha en minsta sammanhängande längd på 100 meter. Kantzonens sammanlagda längd ska vara minst 20 meter per hektar stråsäd på företaget. Du ska tydligt märka ut början och slutet på den obesprutade kantzonen i skiftet.

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar 

Du ska följa tvärvillkoren och de extra tvärvillkoren för miljöersättningar


För att få full utbetalning på alla dina jordbrukarstöd behöver du följa tvärvillkoren.
Tvärvillkoren är ett antal regler inom olika områden, till exempel djurskydd, livsmedelssäkerhet och skötsel av jordbruksmark. För miljöersättningarna finns dessutom extra tvärvillkor för gödselhantering och användning av växtskyddsmedel. Om du bryter mot något av de extra tvärvillkoren för miljöersättningar får du bara avdrag på dina miljöersättningar.

Mer information om tvärvillkoren hittar du till höger.

Sista datum för sådd

Sista datum för ändringar

Vad är åkermark, betesmark och slåtteräng?

Det här är åkermark

Det här är betesmark

Det här är slåtteräng

Undvik de vanligaste felen!

Checklista

Mer information

Kontakt