Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Villkor för betesmarker och slåtterängar programperiod 2007-2013

Så sköter du dina betesmarker, slåtterängar, alvarbeten och skogsbeten

Träd och buskar kan få finnas kvar

Har du mark med särskilda värden ska du följa särskilda villkor

Räkna bort trädområden i betesmarker med allmänna värden

Träd och buskar i marker med särskilda värden

Har du hotade arter på din mark?

Du får inte skada natur- och kulturvärden

Du kan få ersättning för lövtäkt, lieslåtter och efterbete

Om det blir mycket vatten i din betesmark

Betesmarker med allmänna värden

Betesmarker med särskilda värden

Har du skogsbete och alvarbete ska du följa särskilda villkor

Om du har fäbod i bruk och fäbodbete ska du följa särskilda villkor

Så här räknar du om dina djur till djurenheter

Djurslag

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar 

Följ tvärvillkoren och de extra tvärvillkoren 

Sista datum för ändringar

Vad är åkermark, betesmark och slåtteräng?

Det här är åkermark

Det här är betesmark

Allmänna värden

Särskilda värden

Det här är slåtteräng

Allmänna värden

Särskilda värden

Undvik de vanligaste felen!

Checklista

Kontakt

    

Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben