Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Villkor för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

Träd och buskar kan få finnas kvar

Har du mark med särskilda värden ska du följa särskilda villkor

Räkna bort trädområden i betesmarker med allmänna värden

Träd och buskar i marker med särskilda värden

Har du hotade arter på din mark?

Du får inte skada natur- och kulturvärden

Du kan få ersättning för lövtäkt, lieslåtter och efterbete

Om det blir mycket vatten i din betesmark

Betesmarker med allmänna värden

Betesmarker med särskilda värden

Har du skogsbete och alvarbete ska du följa särskilda villkor

Har du fäbod i bruk och fäbodbete ska du följa särskilda villkor

Så här räknar du om dina djur till djurenheter

Djurslag

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Mjölkkor och övriga nötkreatur äldre än 2 år 1,00
Nötkreatur 6 månader - 2 år 1,67
Får 6,67
Get 6,67
Häst 1,00

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar 

Följ tvärvillkoren och de extra tvärvillkoren 

Sista datum för ändringar

Vad är åkermark, betesmark och slåtteräng?

Det här är åkermark

Det här är betesmark

Det här är slåtteräng

Undvik de vanligaste felen!

Checklista

Kontakt