Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Marker med allmänna eller särskilda värden

Höga natur- och kulturvärden

Detta gäller för olika slags mark

Miljöersättning för betesmarker med allmänna värden

Miljöersättning för betesmarker med särskilda värden

Miljöersättning för slåtterängar med allmänna värden

Miljöersättning för slåtterängar med särskilda värden

Miljöersättning för skogsbete

Miljöersättning för alvarbete

Miljöersättning för fäbodbete

Regional markklass för mosaikbete och andra gräsfattiga marker

Regional markklass för restaurering av betesmarker och slåtterängar och miljöinvestering för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Kontakt

    
Fråga oss via webben