Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Från och med 2014 kan du inte längre söka ett nytt åtagande för betesmarker och slåtterängar. Men det finns numera undantag. Läs mer under Nyheter 2014 som finns till vänster.

Du kan få ersättning om du sköter betesmarker, slåtterängar, mosaikbetsmarker och andra gräsfattiga marker, fäbodbete och skogsbete i hela landet och för alvarbete på Öland och Gotland. Syftet med ersättningen är att bevara och förstärka betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden.

En betesmark.
Foto: Lennart Svedlund

Tar du hand om natur- och kulturmiljövärden hos betesmarker kan du få ersättning.

Kontakt