Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Stöd till producentorganisationer för fisk

EU ger stöd till producentorganisationer som hjälper fiskare och fiskodlare med det här:
 • planering av produktionen och anpassning av produktionen till efterfrågan, både när det gäller kvantitet och kvalitet, särskilt genom att genomföra fångstplaner
 • främja koncentration av utbudet
 • stabilisera priserna och
 • uppmuntra till metoder som främjar ett hållbart fiske. 
Producentorganisationer får under de första fem åren 50-600 euro för varje fartyg och ett schablonbelopp på 500 euro per art som omfattas av organisationens fångstplaner. För att få ersättningen ska producentorganisationen skicka in verksamhetsplaner, så kallade operativa program, för varje år som beskriver deras verksamhet. Det operativa programmet är bindande för alla medlemmar. Det operativa programmet ska innehålla det här:
 • en försäljningsstrategi
 • en fångstplan för fiske eller produktionsplan för vattenbruk och
 • förebyggande åtgärder för arter som är svåra att sälja.

De här producentorganisationerna finns i Sverige


I Sverige finns 6 godkända producentorganisationer, och 5 av dessa är verksamma inom yrkesfisket och en inom vattenbruket. De här producentorganisationerna är godkända:
 • Hallandsfiskarnas PO, ekonomisk förening
 • Producentorganisationen Gävlefisk, ekonomisk förening
 • Sveriges Fiskares PO, ekonomisk förening
 • Swedish Pelagic Federation Producers Organisation, ekonomisk förening
 • Torskfiskarnas PO, ekonomisk förening
 • Svensk Skaldjursodling PO, ekonomisk förening.

Så här blir en producentorganisation godkänd


Vill du veta mer om vad som gäller för att bli godkänd som producentorganisation är du välkommen att ringa till Per Emanuelsson på Jordbruksverkets marknadsstödsenhet. Telefonnumret är 036-15 57 04 eller 036-15 50 20.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-11-13