Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.6.0 Tid: 20170818-1401

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2015 och 2016

Årtal och vissa skiften saknas i brev

 

Utbetalning av stöd till de som har överlåtit eller tagit över mark

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2016

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

70 % började betalas ut i oktober 2016

90 % började betalas ut i december 2016

Pågår

Förgröningsstöd

70 % började betalas ut i oktober 2016

90 % började betalas ut i december 2016

Pågår

Nötkreatursstöd

70 % började betalas ut i oktober 2016

90 % började betalas ut i december 2016

Pågår

Stöd till unga jordbrukare

70 % började betalas ut i oktober 2016

90 % började betalas ut i december 2016

Pågår

Miljöersättning vallodling

75 % började betalas ut i oktober 2016

I nuläget är det oklart om slututbetalningen sker i slutet av 2017 eller början av 2018

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2016

Påbörjas i december 2017

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2007-2013

Utbetalt

Miljöersättning fäbodar

Utbetalt

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Utbetalt

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar


Utbetalt


Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Påbörjas i april 2017.

 

För kontrollföretag räknar vi med att börja betala ut med start den 7 juli 2017.

Miljöersättning skyddszoner

85 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

2018

Miljöersättning minskat kväveläckage

85 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

2018

Ersättningar för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i oktober 2016

Påbörjas i december 2017

Kompensationsstöd

85 % började betalas ut i oktober 2016

Påbörjas den 9 juni 2017

Djurvälfärdsersättningar

Ingen delutbetalning

Började betalas ut den 31 mars 2017

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Började betalas ut den 4 november 2016

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Utbetalning månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Vid direktförsäljning av mjölk får du utbetalningen en gång per år, efter du har redovisat mjölken till Jordbruksverket. Vi gör den utbetalningen i september.

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2015

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2015

Påbörjas i december 2017

Miljöersättning vallodling

85 % började betalas ut i december 2015

I nuläget är det oklart om slututbetalningen sker i slutet av 2017 eller början av 2018

Ersättningar för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016

Påbörjas i december 2017

Kompensationsstöd

85 % började betalas ut i mars 2016

Började betalas ut i oktober 2016

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt