Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Utbetalningsplan jordbrukarstöden
2015, 2016 och 2017

Beslutsbrev om utbetalningarna 2017 kommer senare

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2017

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning vallodling

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

 

Påbörjas i augusti 2018. Företag som haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017.

 

Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjades den 16 mars 2018.

 

Åtaganden med komplement: Påbörjades i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016:

Påbörjas i augusti 2018. Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet började betalas ut den 28 december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Påbörjas i augusti 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 4 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Om Påbörjas i kvartal 4 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).


Miljöersättning minskat kväveläckage

Den 20 oktober började vi betala ut 75 procent av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2017.

 

Den 8 december började vi betala ut 75 procent av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2016.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017:

Påbörjas i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 4 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Påbörjas i augusti 2018.

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i kvartal 4 2018.

Ersättning för ekologisk produktion

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017. Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015, 2016 eller 2017 påbörjas slututbetalningarna i augusti 2018 (gäller även om du har haft kontroll av din ansökan).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017. Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015, 2016 eller påbörjas slututbetalningarna i augusti 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2017 får du utbetalning för i april 2018.

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2016

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning vallodling

75 % började betalas ut i oktober 2016

Påbörjas i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2016

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017. Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjades den 16 mars 2018.

Åtaganden med komplement: Påbörjades i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015: Påbörjas i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet började betalas ut den 28 december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag

Påbörjas i augusti 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

För företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 4 2018.

Miljöersättning minskat kväveläckage

95 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas i augusti 2018. Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 4 2018.


Ersättning för ekologisk produktion

85 procent började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjas slututbetalningarna i augusti 2018 (gäller även om du har haft kontroll av din ansökan).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 procent började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjas slututbetalningarna i augusti 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2015

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2015

Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017.

 

Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjades den 16 mars 2018.

Åtaganden med komplement: Påbörjades i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Miljöersättning vallodling

85 % började betalas ut i december 2015

Påbörjas i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i oktober 2018.

Ersättning för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017 för de som inte kan få sin slututbetalning ännu.

Åtagande med enbart växtodling: Påbörjades den 28 december 2017.

 

Åtaganden med nötkreatur: Påbörjas i augusti 2018.

Åtaganden med andra djur: påbörjades i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i augusti 2018.

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017

Påbörjas i augusti 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben