Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2015 och 2016

Utbetalning av stöd till de som har överlåtit eller tagit över mark

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2016

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

70 % betalades ut i oktober 2016

90 % betalades ut i december 2016

Utbetalt (enstaka ärenden återstår)

Förgröningsstöd

70 % betalades ut i oktober 2016
90 % betalades ut i december 2016

Utbetalt (enstaka ärenden återstår)

Nötkreatursstöd

70 % betalades ut i oktober 2016
90 % betalades ut i december 2016

Utbetalt (enstaka ärenden återstår)

Stöd till unga jordbrukare

70 % betalades ut i oktober 2016
90 % betalades ut i december 2016

Utbetalt (enstaka ärenden återstår)

Miljöersättning vallodling

75 % började betalas ut i oktober 2016

2018

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2016

Påbörjad den 28 december 2017 för första året av åtagandet för de som enbart har allmän skötsel. För de som har särskild skötsel påbörjas utbetalningarna kvartal 1 2018.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2007-2013

Utbetalt

Miljöersättning fäbodar

Utbetalt

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Utbetalt

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar


Utbetalt


Miljöersättning hotade husdjursraser

Utbetalt

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet börjar betalas ut den 28 december 2017

2018

Miljöersättning minskat kväveläckage

95 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

2018

Ersättning för ekologisk produktion

85 procent började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017

2018

Kompensationsstöd

85 procent betalades ut i oktober 2016

Påbörjades den 9 juni 2017

Djurvälfärdsersättningar

Utbetalt

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Utbetalt

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Utbetalning månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Vid direktförsäljning av mjölk får du utbetalningen en gång per år, efter du har redovisat mjölken till Jordbruksverket. Vi gör den utbetalningen i september.

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2015

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2015

Påbörjad den 28 december 2017 för första året av åtagandet för de som enbart har allmän skötsel. För de som har särskild skötsel påbörjas utbetalningarna kvartal 1 2018.

Miljöersättning vallodling

85 % började betalas ut i december 2015

2018

Ersättning för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017 för de som inte kan få sin slututbetalning ännu.

Påbörjad den 28 december 2017 för de som har sökt åtagande för enbart växtodling. För övriga påbörjas slututbetalningen 2018.

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017

2018

Kompensationsstöd

85 % började betalas ut i mars 2016

Utbetalt (enstaka ärenden återstår)

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt