Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Utbetalningsplan jordbrukarstöden
2015, 2016 och 2017

Beslutsbrev om utbetalningarna 2017 kommer senare

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2017

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

påbörjades den 1 december 2017

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 1 december 2017.

 

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas utbetalningarna i februari 2018.

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 1 december 2017.

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 1 december 2017.

Kompensationsstöd


75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjades den 1 december 2017.

 

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas slututbetalningarna i februari 2018.

Miljöersättning vallodling

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas kvartal 3 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

 

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017 Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjas den 16 mars 2018.

Åtaganden med komplement: Påbörjas i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016:

Om det inte skett några förändringar i ditt åtagande påbörjas slututbetalningarna i maj 2018.

Om det har skett förändringar i ditt åtagande eller om du har haft kontroll av din ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018.

Miljöersättning - åtaganden 2007-2013

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet började betalas ut den 28 december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Påbörjas slututbetalningarna kvartal maj 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Om det inte skett några förändringar i ditt åtagande påbörjas slututbetalningarna i kvartal 3 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

Om det har skett förändringar i ditt åtagande eller om du har haft kontroll av din ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 4 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

Miljöersättning minskat kväveläckage

Den 20 oktober började vi betala ut 75 procent av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2017.

 

Den 8 december börjar vi betala ut 75 procent av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2016.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017:

Påbörjas i maj 2018

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Påbörjas kvartal 3 2018.

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018 oavsett om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016 eller 2017.

Ersättning för ekologisk produktion

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015, 2016 eller 2017 påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018 (gäller oavsett om du har haft kontroll av din ansökan eller om det har skett förändringar i ditt åtagande).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

75 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017. Ytterligare 10 procent började betalas ut den 28 december 2017.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015, 2016 eller påbörjas slututbetalningarna i juni 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalningPåbörjades den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 5-årigt åtagande

75 procent av beloppet började betalas den 20 oktober 2017.

Påbörjades den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Kastrering av gris

Ingen delutbetalning

Sista ansökningsomgången för den här ersättningen var i augusti 2017, eftersom ersättningen sedan upphör. Vi betalar ut pengarna allt eftersom handläggningen blir klar.

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Påbörjades den 24 november 2017

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2017 får du utbetalning för i april 2018.

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2016

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning vallodling

75 % började betalas ut i oktober 2016

Påbörjas kvartal 3 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2016

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017. Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjas den 16 mars 2018.

Åtaganden med komplement: Påbörjas i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 3 2018.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015:Om det inte skett några förändringar i ditt åtagande påbörjas slututbetalningarna i maj 2018.

Om det har skett förändringar i ditt åtagande eller om du har haft kontroll av din ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018.

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet börjar betalas ut den 28 december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag

Påbörjas i maj 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018.

Miljöersättning minskat kväveläckage

95 procent av beloppet började betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas i maj 2018.

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018.

Ersättning för ekologisk produktion

85 procent började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjas slututbetalningarna kvartal 3 2018 (gäller oavsett om du har haft kontroll av din ansökan eller om det har skett förändringar i ditt åtagande).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 procent började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjas slututbetalningarna i juni 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Kompensationsstöd

85 procent betalades ut i oktober 2016

Påbörjades den 9 juni 2017.

För företag som har haft kontroll av sin ansökan påbörjas slututbetalningarna i februari 2018

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2015

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2015

Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut den 28 december 2017.

 

Åtaganden med särskild skötsel: Påbörjas den 16 mars 2018.

Åtaganden med komplement: Påbörjas i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 3 2018.

Miljöersättning vallodling

85 % började betalas ut i december 2015

Påbörjas kvartal 3 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Ersättning för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017 för de som inte kan få sin slututbetalning ännu.

Åtagande med enbart växtodling: Påbörjades den 28 december 2017.

 

Övriga åtaganden: Påbörjas i maj 2018.

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 3 2018.

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december 2017

Påbörjas i juni 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt

Fråga oss via webben