Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2017

Fel i vissa beslutsbrev om delutbetalning för kompensationsstödet 2017

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2017

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 8 december 2017

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 8 december 2017

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 8 december 2017

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 8 december 2017

Miljöersättning vallodling

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017

2018

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas den 28 december 2017 för första året på åtagandet till de som enbart har allmän skötsel. För de som har särskild skötsel påbörjas utbetalningarna kvartal 1 2018.

Miljöersättning - åtaganden 2007-2013

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas den 28 december 2017

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Miljöersättning skyddszoner

95 procent av beloppet för de som sökte åtagande 2017 börjar betalas ut den 8 december 2017

2018

Miljöersättning minskat kväveläckage

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017

2018

Ersättningar för ekologisk produktion

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017. Ytterligare 10 procent börjar betalas ut den 28 december.

2018

Kompensationsstöd

75 procent av beloppet börjar betalas ut den 20 oktober 2017

Påbörjas den 8 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalningPåbörjas den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 5-årigt åtagande

Påbörjas den 20 oktober 2017

Påbörjas den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 28 december 2017

Djurvälfärdsersättning
Kastrering av gris

Ingen delutbetalning

2017 är sista året då denna ersättning lämnas. Från och med augusti 2017 betalar vi ut ersättning beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

Stöd för att minska mjölkproduktionen

Ingen delutbetalning

Senast den 30 september 2017

Mjölkstöd 2017

Ingen delutbetalning

Senast den 30 september 2017

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 24 november 2017

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2017 får du utbetalning för i april 2018.

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt