Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Utbetalningsplan jordbrukarstöd 2019

Utbetalningsplanen visar när vi påbörjar utbetalningarna

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2019

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Kompensationsstöd

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning vallodling

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning skötsel av våtmarker - åtaganden före 2007

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Miljöersättning skyddszoner

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning minskat kväveläckage

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019


Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Ersättningar för ekologisk produktion

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Ersättningar för omställning till ekologisk produktion

75 % av beloppet börjar betalas ut den 18 oktober 2019

Börjar betalas ut den 6 december 2019. För att få ersättningen utbetald för 2019 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 6 december 2019.

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Börjar betalas ut den 22 november 2019.

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2019 får du utbetalning för i april 2020.

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt

Fråga oss via webben