Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Utbetalningsplan jordbrukarstöden
2015 - 2018

Utbetalningsplanen visar när vi påbörjar utbetalningarna

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2018

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Kompensationsstöd

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning vallodling

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning - åtaganden 2007-2013

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Miljöersättning skyddszoner

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Miljöersättning minskat kväveläckage

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018


Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Ersättningar för ekologisk produktion

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Ersättningar för omställning till ekologisk produktion

85 % av beloppet började betalas ut i oktober 2018

Började betalas ut i december 2018. För att få ersättningen utbetald för 2018 behöver du först få ersättningen utbetald för tidigare år. Detta beror på att utbetalningen baseras på ditt fleråriga åtagande.

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i december 2018.

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Började betalas ut i november 2018.

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2018 får du utbetalning för i april 2019.

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2017

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning vallodling

75 % av beloppet började betalas ut i oktober 2017

Började betalas ut i september 2018. Företag som haft kontroll av sin ansökan: möjligt att påbörja i oktober 2018.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 % av beloppet började betalas ut i oktober 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut i december 2017.

 

Åtaganden med särskild skötsel: Började betalas ut i mars 2018.

 

Åtaganden med komplement: Började betalas ut i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i november 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016:

Började betalas ut i augusti 2018. Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Började betalas ut i november 2018.

 

Om ditt åtagande förändrats sedan 2015 eller 2016;

Enbart allmän skötsel (utan åtagandeplan) började betalas ut i oktober 2018.

Allmän och särskild skötsel (med åtagandeplan) samt komplement påbörjas i februari 2019.

Miljöersättning skyddszoner

95 % av beloppet började betalas ut i december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Började betalas ut i september 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas 2019.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Började betalas ut i september 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).


Miljöersättning minskat kväveläckage

I oktober 2017 började vi betala ut 75 % av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2017.

 

I december 2017 började vi betala ut 75 % av beloppet till de som ansökte om att gå in i ett åtagande 2016.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2017: Började betalas ut i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 1 2019.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Började betalas ut i augusti 2018.

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas i kvartal 1 2019.

Ersättning för ekologisk produktion

75 % av beloppet började betalas ut i oktober 2017. Ytterligare 10 % började betalas ut i december.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015, 2016 eller 2017 påbörjades slututbetalningarna i augusti 2018 (gäller även om du har haft kontroll av din ansökan).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

75 % av beloppet började betalas ut i oktober 2017. Ytterligare 10 % började betalas ut i december 2017.

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjades slututbetalningarna i augusti 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2016

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning vallodling

75 % började betalas ut i oktober 2016

Började betalas ut i september 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i oktober 2018.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2016

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2016: Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut i december 2017. Åtaganden med särskild skötsel: Började betalas ut i mars 2018.

Åtaganden med komplement: Började betalas ut i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i november 2018.

 

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015: Började betalas ut i augusti 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i november 2018.

 

Om ditt åtagande har ändrats sedan 2015:

Enbart allmän skötsel (utan åtagandeplan) började betalas ut i oktober 2018.

Allmän och särskild skötsel (med åtagandeplan) samt komplement påbörjas i februari 2019.

Miljöersättning skyddszoner

95 % av beloppet började betalas ut i december 2017 till de som har skyddszoner utmed vattendrag

Började betalas ut i september 2018 (gäller både skyddszoner utmed vattendrag och anpassade skyddszoner).

 

För företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas 2019.

Miljöersättning minskat kväveläckage

95 % av beloppet började betalas ut i oktober 2017

Började betalas ut i augusti 2018. Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Påbörjas kvartal 1 2019.


Ersättning för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent började betalas ut i december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjades slututbetalningarna i augusti 2018 (gäller även om du har haft kontroll av din ansökan).

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 % började betalas ut i oktober 2016.

Ytterligare 10 procent började betalas ut i december 2017

Om du sökte om att gå in i nytt åtagande 2015 eller 2016 påbörjades slututbetalningarna den 3 augusti 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

Utbetalningsplan för kvarvarande utbetalningar av stöd och ersättningar sökta 2015

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

85 % började betalas ut i december 2015.

Åtaganden med enbart allmän skötsel: Började betalas ut i december 2017.

 

Åtaganden med särskild skötsel: Började betalas ut i mars 2018.


Åtaganden med komplement: Började betalas ut i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i november 2018.

Miljöersättning vallodling

85 % började betalas ut i december 2015.

Började betalas ut i september 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i oktober 2018.

Ersättning för ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent började betalas ut i december 2017 för de som inte kan få sin slututbetalning ännu.

Åtagande med enbart växtodling: Började betalas ut i december 2017.

 

Åtaganden med nötkreatur: Började betalas ut i juli 2018.

Åtaganden med andra djur: Började betalas ut i maj 2018.

 

Företag som har haft kontroll av sin ansökan: Möjligt att påbörja i augusti 2018.

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

85 % började betalas ut i mars 2016. Ytterligare 10 procent började betalas ut i december 2017.

Började betalas ut i juli 2018 (även till företag som har haft kontroll av sin ansökan).

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Mer information

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben