Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.47.R Tid: 20160530-0827

Utbetalningsplan jordbrukarstöden

Utbetalning av 2016 års stöd

Delutbetalningar från oktober och framåt

Slututbetalningar från december 2016 och under våren 2017

Utbetalningar under våren 2017

Utbetalning av 2015 års stöd

Ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Kompensationsstödet

Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd

Det här gäller dig som har ansökt om stödrätter ur nationella reserven, fört över stödrätter eller har tagit över ett företag

Miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar

Miljöersättningar för restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar

Nationellt stöd

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt