Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2017

Årtal och vissa skiften saknas i brev

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2017

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning vallodling

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

I nuläget är det oklart om slututbetalningen sker i slutet av 2017 eller början av 2018

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2007-2013

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2007-2013

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Miljöersättning skyddszoner

Ingen delutbetalning

I nuläget är det oklart om slututbetalningen påbörjas i slutet av 2017 eller första halvåret 2018

Miljöersättning minskat kväveläckage

Ingen delutbetalning

I nuläget är det oklart om slututbetalningen påbörjas i slutet av 2017 eller första halvåret 2018

Ersättningar för ekologisk produktion

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Kompensationsstöd

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalningPåbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 5-årigt åtagande

Påbörjas i oktober 2017

Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning
Kastrering av gris

Ingen delutbetalning

Vi betalar ut ersättningen för kastrering av gris två gånger per år. En gång med start i slutet av februari och en gång i med start i slutet av augusti. När du får din utbetalning beror på när du skickar in din ansökan om ersättning.

Stöd för att minska mjölkproduktionen

Ingen delutbetalning

Senast den 30 september 2017

Mjölkstöd 2017

Ingen delutbetalning

Senast den 30 september 2017

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Påbörjas i slutet av november 2017

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2017 får du utbetalning för i april 2018.

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt