Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Det här gäller för träda

Vad är en träda?

Vad innebär det att bryta en träda?

Du får så grödor som gynnar den biologiska mångfalden

Du får utföra jord- och markförbättrande åtgärder

Du får bekämpa ogräs

Hur ska en träda skötas?

Det här måste du göra senast den 31 oktober

Lämpliga grödor för träda

Putsa och slå av växtlighet på trädan

Svartträda

När får jag bryta en träda?

1 augusti gäller i vissa fall, för förgröningsstöd och kompensationsstöd

16 juli och 16 augusti gäller för träda som anmäls som ekologisk fokusareal

Viktiga datum för träda

Kontakt

Fråga oss via webben