Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Skyddszoner 2019

Du kan både få ersättning för att anlägga skyddszoner längs vattendrag och för anpassade skyddszoner. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor och andra näringsämnen från åkermark. Skyddszoner minskar även risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Foto: Anders Persson

Exempel på skyddszon mot vattendrag.

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Skyddszoner på lättläst

Lättläst om skyddszoner

Kontakt

Fråga oss via webben