Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Om du inte har följt villkoren för din ersättning

Villkorsfel kan ge avdrag på utbetalningen

Allvarliga fel kan leda till att du måste betala tillbaka pengar

Meddela om du inte kan uppfylla alla villkor

Vilka riktlinjer finns om villkorsfel?

Varför behövs kontroller och avdrag?

Exempel på vad som händer om länsstyrelsen hittar fel vid en kontroll

Marken är inte tillräckligt betad eller skördad

Igenväxning

Otillåtna gödselmedel och växtskyddsmedel

Ofullständig dokumentation

Kontakt

Fråga oss via webben