Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Utbetalning av miljöersättning för hotade husdjursraser

Du behöver söka utbetalning varje år

Så här mycket pengar kan du få

Så här mycket pengar kan du få i miljöersättning för hotade husdjursraser‌

Djur

kronor per djurenhet

Nötkreatur (över 6 månader)

1 450 kronor per djurenhet

Får, get

1 450 kronor per djurenhet

Svin

2 050 kronor per djurenhet

Så här många djurenheter blir varje djur

Så här många djurenheter motsvarar varje djur

Djur

 Antal djurenheter

1 nötkreatur som är äldre än 2 år 

1,0

1 ungnöt (6 månader till 2 år)

 0,6 

1 get

0,15

1 får

0,15

1 svin

0,5 

När kommer pengarna?

Minsta belopp för utbetalning

Du kan bli tvungen att betala tillbaka pengar

Om landsbygdsprogrammets pengar inte räcker

Du kan få avdrag på dina utbetalningar

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Blanketter

Mer information

Kontakt

Fråga oss via webben