Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Kontroller och avdrag på miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion

Du kan få avdrag på ersättningen

Om din ansökan kommer in för sent

Om du inte följt villkoren

Om du inte följt tvärvillkoren

Om du har färre djur än i ansökan eller inte följt reglerna för rapportering, journalföring och märkning

Meddela om du inte kan uppfylla alla villkor

Anmäl oförutsedda händelser

Vi arbetar med bedrägeribekämpning

Jordbruksverket rapporterar ärenden till OLAF

Kontakt

Fråga oss via webben