Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Villkor för betesmarker och slåtterängar

Du måste ha ett åtagande

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar

Du måste söka utbetalning första året

All mark ska finnas med i din ansökan om åtagande

Du kan låta bli att söka utbetalning vissa år

Det är länsstyrelsen som bedömer vad din mark har för värden

Åtagande för markklasser

Typ av betesmark och slåtteräng

Markklass

Allmän skötsel

Särskild skötsel

Betesmark

Ingen fastställd markklass

X


Betesmark

Betesmarker och slåtterängar med allmänna värden

X


Betesmark

Betesmarker med särskilda värden

X

X

Slåtteräng

Ingen fastställd markklass

X


Slåtteräng

Betesmarker och slåtterängar med allmänna värden

X


Slåtteräng

Slåtterängar med särskilda värden

X

X

Alvarbete

Alvarbete


X

Skogsbete

Skogsbete


X

Mosaikbetesmark

Mosaikbetesmarker


X

Gräsfattig mark

Gräsfattiga marker


X

Vilka marker kan få allmän skötsel?

Så här sköter du mark med allmän skötsel

Det här får du inte göra på din mark

Vilka marker kan få särskild skötsel?

Så här sköter du mark med särskild skötsel

Du kan söka komplement på mark med särskild skötsel

Du kan välja en lägre skötselnivå på marker med särskilda värden

Om det blir översvämning i din betesmark

Du måste följa tvärvillkoren och basvillkoren för att få full ersättning

Checklista

Fråga oss via webben