Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Utbetalning av miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Du behöver söka utbetalning varje år

Så här mycket pengar kan du få

Så här mycket pengar kan du få för betesmarker och slåtterängar från 2018

Ersättning för betesmarker och slåtterängar


Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

1 000 kr/hektar

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/hektar

Slåtterängar med särskild skötsel

5 500 kr/hektar

Alvarbete

1 400 kr/hektar

Skogsbete

3 500 kr/hektar

Mosaikbetesmarker

2 700 kr/hektar

Gräsfattiga marker

2 700 kr/hektar

Komplement bränning

800 kr/hektar

Komplement efterbete

700 kr/hektar

Komplement höhantering

1 700 kr/hektar

Komplement lieslåtter

7 000 kr/hektar

Komplement lövtäkt

100 kr/styck

Komplement svårtillgängliga platser

1 000 kr/hektar

När kommer pengarna?

Minsta belopp för utbetalning

Du kan bli tvungen att betala tillbaka pengar

Om landsbygdsprogrammets pengar inte räcker

Du kan få avdrag på dina utbetalningar

Kontakt

Fråga oss via webben