Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ersättning för komplement

Markklasser och komplement

Markklass

Komplement för olika markklasser

Betesmarker med särskilda värden

Lövtäkt


Bränning


Svårtillgängliga platser

Slåtterängar med särskilda värden

Lieslåtter


Lövtäkt


Efterbete


Höhantering


Bränning


Svårtillgängliga platser

Mosaikbetesmarker

Lövtäkt


Bränning


Svårtillgängliga platser

Alvarbete

Svårtillgängliga platser

Skogsbete

Svårtillgängliga platser

Gräsfattiga marker

Lövtäkt


Svårtillgängliga platser

Skötselvillkor för de olika komplementen

Lieslåtter

Lövtäkt

Efterbete

Höhantering

Bränning

Svårtillgängliga platser

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakt

Fråga oss via webben