Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Åtagande för betesmarker och slåtterängar

Vad är ett åtagande?

Du söker åtagande i SAM Internet

Du som redan har ett åtagande

Ändra eller rätta uppgifter som är fel

Kan du öka ditt åtagande?

Du kan minska eller avsluta ditt åtagande

Minsta gräns för åtagande

Är du osäker på vilka åtaganden du har?

Åtagandeplaner

Du får ett förslag till åtagandeplan

Det här kommer att finnas i förslag till åtagandeplan

Lämna synpunkter på förslag till åtagandeplan

Beslutat åtagande med tillhörande åtagandeplan

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning

Vid försäljning eller arrende kan du överlåta åtagandet

Det här gäller vid överlåtelser

Den längsta åtagandeperioden gäller

Använd blankett vid överlåtelse

Tänk på detta vid övertagande

Kontakt

Fråga oss via webben