Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Krisstöd 2019

Beslutade stödbelopp för de produktionsgrenar som får krisstöd

Beslutade stödbelopp

Produktionsgren

Stödbelopp

Spannmål och frövall

232 kr per hektar

Oljeväxter och proteingrödor

641 kr per hektar

Stärkelsepotatis

405 kr per hektar

Sockerbetor

210 kr per hektar

Nötkreatur

517 kr per djurenhet

Får och get

73 kr per djur

Suggor, betäckta gyltor och galtar

300 kr per djur

Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg, första utbetalning*

70 kronor per djur

Fjäderfä (tamhöns och kalkon)

3,90 kr per djur

Utbetalning av stödet

Kontakt

Fråga oss via webben