Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Villkor för kompensationsstödet

Du måste bedriva jordbruk på minst 4 hektar jordbruksmark

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar

Kolla kryssen för all mark

Så din gröda senast den 30 juni

Så ska du sköta din jordbruksmark

Grödkoder att hålla reda på

Så här ska du sköta grovfodergrödor, vall, betesmark och grönfoder

Grödkod 49 ingår alltid i arealen med grovfodergrödor

Grönfoder av spannmål

Mark som du inte använder under året och beräkning av djurtäthet

Så här ska du sköta växtodlingsgrödor

Frövall som växtodlingsgröda

Energiskog som växtodlingsgröda

Så här ska du sköta extensiva grödor

Extensiva grödor ingår inte i beräkning av din djurtäthet

Så här ska du redovisa dina djur i ansökan

Nötkreatur

Vad händer om jag inte har rapporterat ett djur i rätt tid?

Vad händer om nötkreaturet byter produktionsplats?

Tackor och getter

Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt kompensationsstöd

Kontakt

Fråga oss via webben