Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Villkor för gårdsstödet

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar i din ansökan

Varje skifte måste vara minst 0,1 hektar

Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt stöd

Så ska du sköta din jordbruksmark

Om du söker gårdsstöd

Det finns några undantag

Tänk också på det här

Fler villkor för den som även söker miljöersättning

Det här är åkermark

Det här är betesmark

Det här är slåtteräng

Gårdsstöd för energiskog

Gårdsstöd för odling av hampa

Mark som du inte kan få gårdsstöd för

I vissa fall får du använda marken till annat än jordbruksverksamhet

Du får inget gårdsstöd för den del av marken där det finns gamla byggnader

Det här gäller vid översvämning

Kontakt

Fråga oss via webben