Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Permanent gräsmark

Vad är permanent gräsmark?

Betesmark

Slåtteräng

Vall som legat minst 5 år i rad

Från och med 2015 räknas även träda med i framräkningen av permanenta gräsmarker

Du får bryta en serie med permanent gräsmark

Kontakt

Fråga oss via webben