Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Du ska ha minst 2 eller 3 grödor på din åkermark


Antal hektar åkermark du har avgör hur många grödor du behöver odla

Antal hektar åkermark

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor

Mindre än 10 hektar

Nej

10–30 hektar

Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Mer än 30 hektar

Ja, du kan behöva odla minst 3 grödor

I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att ha minst 2 eller 3 grödor

Så här räknar du ut hur många grödor du behöver

Har du 10–30 hektar åkermark kvar?

Har du mer än 30 hektar åkermark kvar?

Ligger den största delen av din jordbruksmark i
stödområde 1-5?

Vad räknas som en gröda?

Höst- och vårvarianter av spannmål och oljeväxter räknas som olika grödor

Grödkod

Gröda

1

korn (höst)

2

korn (vår)

4

vete (höst)

5

vete (vår)

7

rågvete (höst

29

rågvete (vår)

20

raps (höst)

21

raps (vår)

22

rybs (höst)

23

rybs (vår)

En grödblandning räknas som en gröda

Grödkod

Gröda

12

blandsäd (stråsädesblandningar)

13

blandsäd (spannmåls- och baljväxtblandning)

34

proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)

Insådd av en annan gröda i huvudgrödan räknas som en gröda per år

Vall räknas som en gröda

Grödkod

Gröda

49

slåtter- och betesvall på åker med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning

50

slåtter- och betesvall på åker

58

Gräsfrövall (ettårig)

59

Gräsfrövall (flerårig)

Träda räknas som en gröda

Potatis räknas som en gröda

Sojabönor räknas som en gröda

Kontakt

Fråga oss via webben